معنی و ترجمه کلمه yea and nay به فارسی yea and nay یعنی چه

yea and nay


دل دل کردن ،دو دل بودن ،دو دلى ،ترديد راى داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها