معنی و ترجمه کلمه year and day به فارسی year and day یعنی چه

year and day


يک سال و يک روز
قانون ـ فقه : مدتى که اگر مجروح ضمن ان بميرد موضوع قتل عمد تلقى مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها