معنی و ترجمه کلمه year به فارسی year یعنی چه

year


سنه ،سال نجومى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها