معنی و ترجمه کلمه yearbook به فارسی yearbook یعنی چه

yearbook


سالنامه ،گزارشات سالانه
بازرگانى : سالنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها