معنی و ترجمه کلمه yearling به فارسی yearling یعنی چه

yearling


ادم يکساله ،گياه يک ساله
ورزش : اسب يکساله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها