معنی و ترجمه کلمه yearly به فارسی yearly یعنی چه

yearly


ساليانه ،همه سال ،سال بسال
عمران : ساليانه
بازرگانى : سالانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها