معنی و ترجمه کلمه yegg به فارسی yegg یعنی چه

yegg


( )yeggman(ز.ع )جانى ولگرد،دزد صندوق شکن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها