معنی و ترجمه کلمه yellow bile به فارسی yellow bile یعنی چه

yellow bile


صفرا،ماده ء زردى که در قديم ميگفتند از کبد ترشح ميشود و موجب ايجادحالت سودايى ميگردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها