معنی و ترجمه کلمه yellow ocher به فارسی yellow ocher یعنی چه

yellow ocher


گل اخرى ،اخرى زرد،رنگ اخرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها