معنی و ترجمه کلمه yellowhammer به فارسی yellowhammer یعنی چه

yellowhammer


(ج.ش ).سهره اروپايى)Emberiza citrinella(

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها