معنی و ترجمه کلمه yellowhammer به فارسی yellowhammer یعنی چه

yellowhammer


(ج.ش ).سهره اروپايى)Emberiza citrinella(


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها