معنی و ترجمه کلمه yeomanly به فارسی yeomanly یعنی چه

yeomanly


)yeoman(خرده مالک ،کشاورز،مالک جزء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها