معنی و ترجمه کلمه yerkes-bridges point scale به فارسی yerkes-bridges point scale یعنی چه

yerkes-bridges point scale


روانشناسى : مقياس امتيازى يرکيز - بريجز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها