معنی و ترجمه کلمه yield of lime به فارسی yield of lime یعنی چه

yield of lime


بازدهى اهک
عمران : نسبت حجم اهک شکفته شده به حجم ان قبل از شکفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها