معنی و ترجمه کلمه yield point at elevated temperatures به فارسی yield point at elevated temperatures یعنی چه

yield point at elevated temperatures


علوم مهندسى : نقطه تسليم در دماى بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها