معنی و ترجمه کلمه yield point at normal temperature به فارسی yield point at normal temperature یعنی چه

yield point at normal temperature


علوم مهندسى : نقطه تسليم در دماى بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها