معنی و ترجمه کلمه yield point به فارسی yield point یعنی چه

yield point


نقطه تسليم ،حد جرى شدن
علوم مهندسى : حد سيلان
عمران : حد روانى
شيمى : نقطه تسليم
علوم هوايى : نقطه شکست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها