معنی و ترجمه کلمه yield به فارسی yield یعنی چه

yield


بار،قيمت بازار،بازده انفجار،قدرت انفجار گلوله تسليم شدن ،پس دادن ،بازدهى ،ثمر دادن ،واگذارکردن ،ارزانى داشتن ،بازده ،محصول ،حاصل ،تسليم کردن يا شدن
علوم مهندسى : جارى شدن
عمران : محصول
قانون ـ فقه : درامد و نفع يک موجودى
شيمى : بهره
زيست شناسى : بازده
بازرگانى : عايدى
علوم نظامى : رها کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها