معنی و ترجمه کلمه yielding به فارسی yielding یعنی چه

yielding


تسليم شدن
علوم مهندسى : تسليم شدگى فلز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها