معنی و ترجمه کلمه yip به فارسی yip یعنی چه

yip


جير جير کردن ،زوزه کشيدن ،عوعو کردن ،واغ واغ
ورزش : زدن ضربه غلط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها