معنی و ترجمه کلمه yo come of a به فارسی yo come of a یعنی چه

yo come of a


بالغ( شدن) ،بسن بلوغ ( رسيدن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها