معنی و ترجمه کلمه yoga به فارسی yoga یعنی چه

yoga


)yogic(رياضت ،فلسفه جوکى
روانشناسى : يوگا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها