معنی و ترجمه کلمه yoghurt به فارسی yoghurt یعنی چه

yoghurt


احتياط،( )yogurt(امر ).ماست ،يوقورت
علوم نظامى : نيروى ذخيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها