معنی و ترجمه کلمه yogi به فارسی yogi یعنی چه

yogi


)yogin(جوکى ،مرتاض هندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها