معنی و ترجمه کلمه yorked به فارسی yorked یعنی چه

yorked


ورزش : توپزن سوخته و اخراج شده کريکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها