معنی و ترجمه کلمه you are a nice person به فارسی you are a nice person یعنی چه

you are a nice person


عجب ادمى هستيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها