معنی و ترجمه کلمه you are right به فارسی you are right یعنی چه

you are right


حق با شما است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها