معنی و ترجمه کلمه you are welcome به فارسی you are welcome یعنی چه

you are welcome


خوش امديد،اهميت ندارد،کارى نکردم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها