معنی و ترجمه کلمه you did right به فارسی you did right یعنی چه

you did right


خوب کرديد،کار صحيحى کرديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها