معنی و ترجمه کلمه you do me injustice به فارسی you do me injustice یعنی چه

you do me injustice


در باره من بى عدالتى مى کنيد،در حق من درست داورى نمى کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها