معنی و ترجمه کلمه you do not seem well به فارسی you do not seem well یعنی چه

you do not seem well


گويا حالتان خوش نيست ،سالم بنظر نمى اييد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها