معنی و ترجمه کلمه you had no right to say that به فارسی you had no right to say that یعنی چه

you had no right to say that


حق نداشتيد اين سخن را بگوئيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها