معنی و ترجمه کلمه you have reason به فارسی you have reason یعنی چه

you have reason


حق با شما است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها