معنی و ترجمه کلمه you ought to know better به فارسی you ought to know better یعنی چه

you ought to know better


شما بايد بهتر از اين بدانيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها