معنی و ترجمه کلمه you shall smart for it به فارسی you shall smart for it یعنی چه

you shall smart for it


سزاى اينکار را خواهيد ديد ( وپشيمان خواهيد شد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها