معنی و ترجمه کلمه you shall sweat for it به فارسی you shall sweat for it یعنی چه

you shall sweat for it


پشيمان خواهيد شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها