معنی و ترجمه کلمه you were then that high به فارسی you were then that high یعنی چه

you were then that high


ان وقت قد شما اينقدر بود،انوقت به اين قد بوديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها