معنی و ترجمه کلمه young's modulus به فارسی young's modulus یعنی چه

young's modulus


مدول الاستيسيته
علوم مهندسى : مدول يانگ
معمارى : ضريب يانگ
شيمى : مدول يانگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها