معنی و ترجمه کلمه young ice به فارسی young ice یعنی چه

young ice


يخ تازه بسته
علوم نظامى : يخ نازک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها