معنی و ترجمه کلمه young saints ٹold devils به فارسی young saints ٹold devils یعنی چه

young saints ٹold devils


جوانان دين دار گاهى چون پا بسن گذارند بى دين مى شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها