معنی و ترجمه کلمه youngster به فارسی youngster یعنی چه

youngster


نو باوه ،جوانک ،پسر بچه ،(گ.ش ).برگچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها