معنی و ترجمه کلمه your excellency به فارسی your excellency یعنی چه

your excellency


جناب عالى ،جناب اقاى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها