معنی و ترجمه کلمه your late father به فارسی your late father یعنی چه

your late father


مرحوم پدرتان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها