معنی و ترجمه کلمه your majesty به فارسی your majesty یعنی چه

your majesty


اعليحضرتا،عليا حضرتا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها