معنی و ترجمه کلمه your presence is requested به فارسی your presence is requested یعنی چه

your presence is requested


خواهشمند است حضور بهم رسانيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها