معنی و ترجمه کلمه your vocabulary is limited به فارسی your vocabulary is limited یعنی چه

your vocabulary is limited


وسعت لغت ( يعنى اطلاعات لغتى ) شما محدود است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها