معنی و ترجمه کلمه yowl به فارسی yowl یعنی چه

yowl


صداهاى ناهنجار ايجاد کردن ،ناله و شيون کردن ،زوزه کشيدن ،عوعو کردن ،زوزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها