معنی و ترجمه کلمه ytterbia به فارسی ytterbia یعنی چه

ytterbia


ايتربيا
شيمى : ايتربيم اکسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها