معنی و ترجمه کلمه z (standard score) به فارسی z (standard score) یعنی چه

z (standard score)


روانشناسى : نمره معيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها