معنی و ترجمه کلمه z-axis به فارسی z-axis یعنی چه

z-axis


محورz
علوم مهندسى : محور" زد"
کامپيوتر : محورى که روى يک صفحه مختصات عمق را نشان مى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها