معنی و ترجمه کلمه z-correction به فارسی z-correction یعنی چه

z-correction


علوم نظامى : تصحيح انحراف محور قائم دوربين در عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها